MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves – informace pro členy na rok 2019

Pro nové členy

Pokud se chcete stát našim členem a rybařit na revírech MRS vyplňte přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro nové členy a s fotografií (3 x 4 cm) vlastní podobizny na členský průkaz ji doneste panu Ing. Klímovi (tel. 728 938 377).

 

Termíny školení na získání prvního rybářského lístku - určeno pro úplně nové členy, kteří by chtěli začít rybařit na revírech MRS. Školení probíhá v Nové Vsi v pohostinství U Slavíků. Zkoušky se skládají z poznávání ryb a jejich biologie a právních předpisů upravující lov ryb na rybářských revírech. Zájemci se musí nahlásit předem p. Ing. Klímovi na tel: 728 938 377 a poskytne i doplňující informace ke zkoušce. Právní předpisy upravující lov ryb si můžete nastudovat zde. K nastudování poznávání ryb a jejich biologii doporučuji navštívit atlasy ryb na rybářských stránkách chytej.cz a mrk.cz. Dále je nutné seznámit se se stanovama MRS, kde jsou uvedeny práva a povinnosti členů MRS.

 • 7. února 2019 v 18:00
 • 2. května 2019 v 19:00
 • 5. září 2019 v 19:00 
 • 2. prosince 2019 v 18:00

 

Pro naše členy

1) Sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do 15. ledna 2019 na adresu: 

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2019)

2) Členství musí být zaplaceno do konce února 2019 dle stanov MRS, po tomto termínu je na rybáře pohlíženo jako na nového člena a musí zaplatit zápisné 1 000 Kč. Při placení členství se současně platí neodpracované brigádnické hodiny za rok 2018 a příspěvek na ples 50 Kč.

3) Tradiční rybářský ples se koná v sobotu 26. ledna 2019 v kulturním domě v Biskoupkách, začátek je ve 20:00 hodin, hraje „CARRIE “ ze Znojma, vstupné je 50 Kč + slosovatelná místenka dalších 70 Kč. Předprodej vstupenek a místenek je při prodeji povolenek. Autobusová doprava tam i zpět je zajištěna.

4) Výroční členská schůze proběhne v neděli 24. února 2019 od 10:00 hodin v sále u Slavíků v Nové Vsi. Po výroční členské schůzi se neprodávají povolenky.

5) Rybářské závody v roce 2019 budou pořádány pro dospělé v sobotu 8. června, cena místenek 200 Kč, pro mládež 9. června na revíru Jihlava 5M zdarma 

Druhé závody pro mládež budou pořádány na rybníku Cortina v Letkovicích v sobotu 31. srpna 2019, taktéž zdarma.

6) Členské známky a povolenky se prodávají v Nové Vsi od 10 do 12 hodin, pro dospělé i pro mládež v sále u Slavíků v následujících termínech:

Neděle 6.1.2019 Neděle 3.2.2019
Neděle 20.1.2019 Neděle 17.2.2019
  Neděle 3.3.2019

Při platbách členství se budou kontrolovat osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, telefon a e-mail.

Další místo prodeje členských známek a povolenek je od 13. prosince do 7. března každý čtvrtek od 13 do 15 hodin v budově MRS PS Nová Ves v Alexovicích na adrese Tovární 166/7. Při požadavku na prodej povolenek a členství mimo uvedené termíny a po 7. březnu pouze po telefonické domluvě u Ing. Ondřeje Klímy (tel. 728 938 377).

7) Platby:

Zápisné nový člen od 16-ti roků 1000 Kč
Přezkoušení pro vydání nového RL 100 Kč
Příspěvek na ples 50 Kč
Bližší podmínky rybolovu (P a MP) po 20 Kč

Členství dospělí 450 Kč
Členství mládež do 15 roků 200 Kč
Neodpracované brigády 60 Kč za  hodinu

 

Poznámka: mládež od 16 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP platí členství jako dospělí tj. 450 Kč.

Povinností každého člena je odpracovat 10 brigádnických hodin ročně. Neodpracované brigádnické hodiny platí každý člen současně s platbou členství. Dle stanov a rozhodnutí výboru jsou povinnosti odpracovat brigády, nebo zaplatit finanční náhradu zproštěni:

-          mládež do 15-ti roků

-          důchodci od 65-ti roků včetně

-          držitelé průkazu ZTP a ZTTP

8) Ceny povolenek :

Mimopstruhová Pstruhová Nečlenská MP/P Jihlava 5M
Roční  950 Kč  1000 Kč  5000/6000 Kč  600 Kč

Poloviční a mládež

16–18 roků

 500 Kč  500 Kč  *  *
 Mládež do 15-ti roků  300 Kč  300 Kč  *  50 Kč
 Měsíční  650 Kč  650 Kč  3000/4000 Kč  *
 Týdenní  400 Kč  400 Kč  1000/1500 Kč  *
 Denní  150 Kč  150 Kč  400/600 Kč  *
Celorepubliková  3250 Kč  3400 Kč  *  *

 

Celorepublikové pstruhové povolenky neplatí na revírech Jihočeského územního svazu.

Při požadavku člena zaslání vyřízené povolenky poštou posíláme pouze doporučeně a člen uhradí poštovní náklady v ceně 50 Kč.

9) Organizace brigád:

Členové se sami telefonicky nahlásí, organizaci brigád zajišťuje 

Ing. Ondřej Klíma, tel. 728 938 377.

10) Přestupky

1. Řeší obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se přestupek stal.

2. Po uznání přestupku obecním úřadem dále řeší kárná komise MRS, z.s. v Brně.

11) Rybolov na Žabárně

Je celoroční, tak jako na ostatních mimopstruhových revírech.

12) Prodej vánočních kaprů  a pstruhů

V areálu rybochovu v Alexovicích ve dnech 22. prosince od 9:30 do 16:00 hodin a 23. prosince od 9:30 do 15:00, současně s prodejem ryb bude prodávat Řeznictví Aleš Divácký svoje masné výrobky. Neprodávají se členské známky a povolenky.

S pozdravem „Petrův zdar“

 

Prodej povolenek a členských známek na rok 2019

Informace o výdeji povolenek a konaných akcí v roce 2019 viz informace. Prodej povolenek po telefonické domluvě u Ing. Klímy na tel. 728 938 377.  

Termíny zkoušek na získání prvního rybářského lístku viz informace.

 

VÁŽENÍ ČLENOVÉ A PŘÁTELÉ MRS PS NOVÁ VES OPĚT SE BUDOU VYPISOVAT SOUHLASY SE ZPRACOVÁNÍM A UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI VÝDEJI POVOLENEK. DŮVODEM JE, ŽE UŽ VYŠEL ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ANGL. ZKRATKA GDPR). PRÁVNÍK Z MRS MGR. KUBICA PŘIPRAVIL NOVÉ DOKUMENTY. KTERÉ MUSÍ ČLEN PODEPSAT, JINAK NEMŮŽEME VYDAT POVOLENKU K LOVU. STEJNÉ DOKUMENTY SE BUDOU VYPISOVAT I V OSTATNÍ POBOČNÝCH SPOLCÍCH MRS. JE MOŽNÉ VYPLNĚNÝ SOUHLAS POSLAT I POŠTOU NEBO OSOBNĚ DONÉST PŘI VÝDEJI POVOLENEK. VÝRAZNĚ TÍM URYCHLÍTE VYSTAVENÍ POVOLENKY. DĚKUJEME ČLENŮM ZA TRPĚLIVOST PŘI VÝDEJI POVOLENEK.

 

DOKUMENTY K GDPR

OBECNÉ INFORMACE 

SOUHLAS PRO ŘÁDNÉ ČLENY

SOUHLAS PRO ZTP NEBO ZTP/P

SOUHLAS PRO RODIČE U ČLENŮ MLADŠÍ 16 LET


První povolenka k lovu pro začínající mládež do 15. let 

Každý začínající rybář do 15. let má nárok na první povolenku zdarma k prvnímu rybářskému lístku vydanou úřadem. První povolenka je potom hrazena z dotace JMK na základě memoranda o spolupráci s MRS. Kdo má zájem začít rybařit, tak má k tomu nejlepší příležitost. 

LogoJMK

 


Pozor změna doby lovu na mimopstruhových vodách

Svazový výbor konaný dne 29.3.2018 odhlasoval, že od 1. dubna 2018 se může lovit podle vyhlášky č.25/2018 Sb., která vstoupí v tento den v účinnosti. Tzn. že na mimopstruhových vodách se může lovit v měsících:

a) duben, květen, červen, červenec, srpen a září od 4 do 24 hodin

b) říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen od 5 do 22 hodin

 

Pro podrobnější znění vyhlášky můžete navštívít stránky

Moravského rybářského svazu, z.s.


MRS PS Nová Ves nakoupil nové párty stany za finanční podpory Jihomoravského kraje

Jak čas rychle utíká a některé věci dosluhují, začal pobočný spolek Nová Ves řešit náhradu starých párty stanů, které už byly v dezolátním stavu po dlouhých letech používání. A hlavně se řešila finanční otázka, kde sehnat potřebné finance. Pokračování...

logoJMKnove

 


Výlet na Macochu a do Zooparku Vyškov

V sobotu 14.9.2019 se uskutečnil zájezd pořádaný Moravským rybářským svazem, z.s. pobočným spolkem Nová Ves, nazvaný Punkevní jeskyně a DinoPark a ZOOpark Vyškov. Pokračování...


Ukončení prázdnin na rybníce Cortina

Tak jako každý rok se v sobotu 31.8.2019 uskutečnily na soukromém rybníce CORTINA v Letkovicích dětské rybářské závody na ukončení letních prázdnin. Závodů se zúčastnilo celkem 28 mladých rybářů a rybářek. V tomto termínu bohužel proběhlo více akcí a proto byla účast nižší než v předchozích letech. Pokračování...


Závody na Žabárně 2019

Posečená louka na břehu řeky Jihlavy, nebývalý ruch na břehu Žabárny, způsobený budováním základny a fronta u předprodeje místenek, to vše v pátek odpoledne, avizovaly, že opět po roce to vypukne. Ano, o víkendu 8. až 9. června 2019 se konaly tradiční rybářské závody pořádané na revíru Jihlava 5M, tedy na Žabárně. V sobotu závody dospělých, v neděli pak závody mládeže. Pokračování...


Nová položka v menu na levé straně odkazující na videa

Podařilo se zprovoznit novou položku v menu odkazující na videa z činnosti organizace. ZVEŘEJNĚNO NOVÉ VIDEO ZE ZÁVODŮ NA CORTINĚ 2019.

 


Prodej ryb na rybochovu v Alexovicích nová prodejní doba

V měsících říjen- duben se prodávají pstruzi každý pátek pouze od 10 do 13 hodinJe možný odběr i mimo prodejní dobu na tel. 728 938 377. Rybochov v Alexovicích je na adrese Tovární 166/7, Ivančice viz odkaz zde. V nabídce je živý pstruh duhový (1 ks okolo 400 g), prodejní cena je 150 Kč/kg. Při odběru nad 100 kg je možná sleva. Zabití ryb provádíme zdarma.

Pro restaurace poskytujeme slevu a zajišťujeme kompletní servis viz bližší informace na tel. 728 938 377.

 

Nabídka krmných pelet pro jezírkové ryby nebo jako přísada do vnadících směsí

Velikost 4,5 mm za 60 Kč/kg, drobnější krmení 1,2-1,5 mm za 120 Kč/kg. Možno vyzvednout na rybochovu v Alexovicích.

 


Nalezené věci po rybářském plese 26. ledna 2019 v Biskoupkách

Po úklidu bylo nalezeno sako, kravata, dámský svetr a bunda. Prosíme majitele, aby se o věci přihlásili u p. Klímy na tel. 728 938 377. 


Výroční členská schůze 2019

se uskutečnila 24. února 2019 v sále restaurace U Slavíků od 10 hodin. Začátek schůze byl doplněn krátkými filmy z činnosti spolku, jak z rybářských závodů tak i z vysazování ryb do revírů. Pokračování...

 


Rybářský ples 2019

Letos jsme se na rybářském plese v sále Kulturního domu sešli v sobotu, 26. 1. Tradičně se o dobrou náladu starali pánové ze znojemské skupiny Carrie. Sál kulturáku se zaplnil do posledního místečka a pár tancechtivých hostů se muselo spokojit i s posezením v pekle čili ve sklípku. Pokračování...


Rybáři MRS PS Nová Ves dokončili dotační projekty podpořené Jihomoravským krajem

 Moravský rybářský svaz podepsal memorandum s Jihomoravským krajem o spolupráci, kde mohly pobočné spolky žádat o dotace na své projekty. Proto i pobočný spolek Nová Ves podal v lednu žádost na nové dveře do administrativní budovy a skladu na ulici Tovární 166/7 v Ivančicích a druhou žádost na vybudování vzduchování do nádrží na rybochovu. Pokračování...

 LogoJMK


Rybářské lístky na dobu neurčitou (doživotní)

Od 1. listopadu 2017 je možné si zakoupit na úřadech na odboru životního prostředí rybářské lístky na dobu neurčitou za stanovenou cenu 1 000 Kč. Jedná se o rybářské lístky, které mají platnost až do konce života svého majitele. Tudíž mají doživotní platnost a odpadá vyřizováni po skončení platnosti rybářského lístku.


 

Předplatné časopisu Rybářství k první dětské povolence se slevou 50%, tj. 270 Kč na rok

Akce platí pro děti od 6 do 15 let, které mají první povolenku. Navíc dostanou zdarma publikaci Ryby, Pexeso a reflexní pásek. 

Stačí napsat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Objednávka je na: www.casopisrybarstvi.cz

Telefon: 778 00 22 40

 

 

Rybářská stráž

Vedoucí rybářské stráže Vladimír Benda

Číslo průkazu rybářské stráže Jméno a příjmení Telefon
14822 Vladimír Benda 606 811 699
14974 Bc. Jakub Dobšík 605 548 605
01749 Jiří Kropat Karásek 777 307 352
14823 Ing. Ondřej Klíma 728 938 377
10975 Petr Stehlík 603 771 084
14833 Lukáš Machotka 724 795 976

Výbor a kontrolní a revizní komise pro období 2016-2020

Výbor

 1. Ing. Pavel Procházka - předseda
 2. Dalibor Župa - zástupce předsedy
 3. Ivana Klímová - jednatelka, ekonomka
 4. Miloslava Budínová - pokladní
 5. Ing. Ondřej Klíma - hospodář
 6. Eva Horáková - referent pro práci s mládeží
 7. Jiří Kropát Karásek - referent pro práci s mládeží
 8. Josef Žalud - člen výboru
 9. Jiří Krýdl - člen výboru
 10. Lukáš Machotka - člen výboru

Kontrolní a revizní komise (KRK)

 1. Josef Stražovský - předseda KRK
 2. František Mucha - člen KRK
 3. Luboš Budin - člen KRK

Organizace obhospodařuje tyto revíry:

Revír pstruhový

Jihlava 5B

Ev. číslo revíru: 463 028

Délka revíru: 9,6 km

Výměra: 19,8 ha

GPS začátek revíru: 49°5'48.60"N, 16°18'9.33"E,  konec revíru: 49°6'1.866''N, 16°12'37.265''E.

Přítok Dyje. Od jezu v Hrubšicích až po Lhánický jez. Všechny přítoky jsou chovné - lov zakázán.

V části revíru od zbořeného mostku nad Templštýnem (GPS 49°5'59.87"N, 16°14'28.32"E) po Lhánický jez je povolen lov pouze na umělou mušku a přívlač na nástrahy opatřené jednoháčkem.

Míra pstruha duhového a sivena amerického je 25 cm.

 

Začátek revíru nad jezem v Hrubšicích DSC00060 Fotografie0096 P1076536 Zima v roce 2012 P4113891 P3226667 Konec revíru pod jezem v Lhánicích

 

Revír mimopstruhový

Jihlava 5M

Ev. číslo revíru: 461 311

Výměra: 0,4 ha

GPS revíru: 49°05'39.14''N, 16°16'50.68''E

Na revíru provádí lov PS Nová Ves (neplatí svazová povolenka).

Rybářský revír tvoří odstavené rameno:

 • Žabárna u nové Kolečkárny

V plném rozsahu platí bližší podmínky lovu pro mimopstruhové revíry. Při ulovení a ponechání si 1 kusu vyjmenované ryby (kapr, štika, candát, amur) končí denní lov bez ohledu na celkovou váhu úlovku. Povolen pouze jeden prut, maximálně se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Při lovu na dvojháček nebo trojháček smí být jeden návazec. Je nutno zachovávat zvýšenou ohleduplnost k okolní přírodě a k ostatním rybářům. Vozidla musí být zaparkována hned u příjezdové cesty cca 15 m od lávky směrem k přítoku. Míra kapra obecného je 40-70 cm.

 

DSC00024 DSC00023 DSCF1191x DSCN0221