MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves – informace pro členy na rok 2020

Pro nové členy

Pokud se chcete stát našim členem a rybařit na revírech MRS vyplňte přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro nové členy a s fotografií (3 x 4 cm) vlastní podobizny na členský průkaz ji doneste panu Ing. Klímovi (tel. 728 938 377).

 

Termíny školení na získání prvního rybářského lístku - určeno pro úplně nové členy, kteří by chtěli začít rybařit na revírech MRS. Školení probíhá v Nové Vsi v pohostinství U Slavíků. Zkoušky se skládají z poznávání ryb a jejich biologie a právních předpisů upravující lov ryb na rybářských revírech. Zájemci se musí nahlásit předem p. Ing. Klímovi na tel: 728 938 377 a poskytne i doplňující informace ke zkoušce. Právní předpisy upravující lov ryb si můžete nastudovat zde. K nastudování poznávání ryb a jejich biologii doporučuji navštívit atlasy ryb na rybářských stránkách chytej.cz a mrk.cz. Dále je nutné seznámit se se stanovama MRS, kde jsou uvedeny práva a povinnosti členů MRS.

 • 6. února 2020 v 18:00
 • 4. června 2020 v 19:00
 • 3. září 2020 v 19:00 
 • 3. prosince 2020 v 18:00

 

Pro naše členy

1) Sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do 15. ledna 2020 na adresu: 

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2020)

2) Členství musí být zaplaceno do konce února 2020 dle stanov MRS, po tomto termínu je na rybáře pohlíženo jako na nového člena a musí zaplatit zápisné 1 000 Kč. Při placení členství se současně platí příspěvek na ples 50 Kč.

3) Tradiční rybářský ples se koná v sobotu 25. ledna 2020 v kulturním domě v Biskoupkách, začátek je ve 20:00 hodin, hraje „CARRIE “ ze Znojma, vstupné je 50 Kč + slosovatelná místenka dalších 70 Kč. Předprodej vstupenek je při prodeji povolenek. Vstupenky je možné vyměnit za místenky při prodeji povolenek v pohostinství U Slavíků. Autobusová doprava tam i zpět je zajištěna.

4) Výroční členská schůze proběhne v neděli 23. února 2020 od 9:50 hodin v sále u Slavíků v Nové Vsi. Po výroční členské schůzi se neprodávají povolenky.

5) Rybářské závody v roce 2020 budou pořádány pro dospělé v sobotu 5. září, cena místenek 200 Kč, pro mládež 6. září na revíru Jihlava 5M zdarma 

 

6) Členské známky a povolenky se prodávají v Nové Vsi od 10 do 12 hodin, pro dospělé i pro mládež v sále u Slavíků v následujících termínech:

Neděle 5.1.2020 Neděle 2.2.2020
Neděle 19.1.2020 Neděle 16.2.2020
  Neděle 1.3.2020

Při platbách členství se budou kontrolovat osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, telefon a e-mail.

Další místo prodeje členských známek a povolenek je od 12. prosince (kromě 26.12.2019 - vánoční svátek) do 5. března každý čtvrtek od 13 do 15 hodin v budově MRS PS Nová Ves v Alexovicích na adrese Tovární 166/7. Při požadavku na prodej povolenek a členství mimo uvedené termíny a po 5. březnu pouze po telefonické domluvě u Ing. Ondřeje Klímy (tel. 728 938 377).

7) Platby:

Zápisné nový člen od 16-ti roků 1000 Kč
Přezkoušení pro vydání nového RL 100 Kč
Příspěvek na ples 50 Kč
Bližší podmínky rybolovu (P a MP)

MP - 15 Kč

P-10 Kč

Členství dospělí od 16.let  1250 Kč
Členství mládež do 15 roků 200 Kč
Udržovací členství 450 Kč

 

Poznámka: mládež od 16 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP platí členství jako dospělí tj. 1250 Kč.

Udržovací členství je bez nároku na vydání povolenky k lovu, pokud se člen rozhodne v průběhu roku, že by chtěl povolenku k lovu. Zaplatí navíc plné členství 1250 Kč bez nároku vrácení částky za udržovací členství.

8) Ceny povolenek :

Mimopstruhová Pstruhová Nečlenská MP/P Jihlava 5M
Roční  950 Kč  1000 Kč  5000/6000 Kč  600 Kč

Poloviční a mládež

16–18 roků, ZTP

 500 Kč  500 Kč  *  *
 Mládež do 15-ti roků  300 Kč  300 Kč  *  50 Kč
 Měsíční  650 Kč  650 Kč  3000/4000 Kč  *
 Týdenní  400 Kč  400 Kč  1000/1500 Kč  *
 Denní  150 Kč  150 Kč  400/600 Kč  *
Celorepubliková  3550 Kč  3700 Kč  *  *

 

Při požadavku člena zaslání vyřízené povolenky poštou posíláme pouze doporučeně a člen uhradí poštovní náklady v ceně 50 Kč.

Příklad nejčastější platby 2020:

Dospělí člen od 19. let věku, povolenka MP

Členství 1250 Kč + příspěvek na ples 50 Kč + MP roční 950 Kč a Bližší podmínky MP 15 Kč = 2265 Kč

 

Poloviční 16-18 let

Členství 1250 Kč + MP roční 500 Kč a Bližší podmínky MP 15 Kč = 1765 Kč

 

ZTP

Členství 1250 Kč + příspěvek na ples 50 Kč + MP roční 500 Kč a Bližší podmínky MP 15 Kč = 1815 Kč

 

9) Přestupky

1. Řeší obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se přestupek stal.

2. Po uznání přestupku obecním úřadem dále řeší kárná komise MRS, z.s. v Brně.

11) Rybolov na Žabárně

Je celoroční, tak jako na ostatních mimopstruhových revírech.

12) Prodej vánočních kaprů  a pstruhů

V areálu rybochovu v Alexovicích ve dnech 22. prosince od 9:30 do 16:00 hodin a 23. prosince od 9:30 do 15:00. Neprodávají se členské známky a povolenky.

S pozdravem „Petrův zdar“

 

Prodej povolenek a členských známek na rok 2020

Informace o výdeji povolenek a konaných akcí v roce 2020 viz informace.

Prodej povolenek a členských známek je možné po tel. domluvě u pana Ing. Klímy (tel. 728 938 377).

 

Termíny zkoušek na získání prvního rybářského lístku viz informace.


Podzimní závody na Žabárně 2020

V sobotu 5.9.2020 ráno se opět po čase údolí „Jihlavky“ rozvonělo kouřem z udírny a později i vůní vepřové krkovičky dušené v kotlíku. Ano, v netradičním termínu se na Žabárně, tedy rybářském revíru Jihlava 5M, konaly tradiční rybářské závody. Pokračování...

 


MRS PS Nová Ves získal dotaci z JMK na nákup záložního zdroje el. energie na rybochov v Alexovicích

Realizace bude probíhat od srpna až do prosince 2020. 

MRS PS Nová Ves děkuje za finanční podporu Jihomoravskému kraji.

logoJMKnove


Vzdělávací videa STŘEDNÍ ŠKOLY RYBÁŘSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ JAKUBA KRČÍNA v TŘEBONI

Pobočný spolek Nová Ves byl požádán informovat veřejnost o možnosti zhlédnutí vzdělávacích videí s rybářskou tématikou, které vznikly pod záštitou této rybářské školy. 

Videa jsou na youtube zde.


První povolenka k lovu pro začínající mládež do 15. let 

Každý začínající rybář do 15. let má nárok na první povolenku zdarma k prvnímu rybářskému lístku vydanou úřadem. První povolenka je potom hrazena z dotace JMK na základě memoranda o spolupráci s MRS. Kdo má zájem začít rybařit, tak má k tomu nejlepší příležitost. 


Prodej pstruhů na rybochovu v Alexovicích každý pátek

pozor v říjnu jen od 10 do 13 hodin

Poslední možnost koupit pstruhy v říjnu. V listopadu bude prodej ukončen, protože ryby už budou vyprodané. Cena zůstavá stejná 150 Kč/kg živé váhy. Objednávky vyřizuje p. Ing. Klíma (tel. 728 938 377).

 

Pro rybáře a pro chovatele jezírkových ryb nabízíme krmné potápivé pelety o velikosti 4,5 mm, 1 kg za 60 Kč.  


Rybářský kroužek 13.2.2020 v sídle firmy Tommi-fly

Ve čtvrtek 13.2.2020 od 17 hodin proběhl rybářský kroužek v showroomu firmy Tommi-fly Krátký článek z této akce si můžete přečíst zde.


Důležité informace pro členy schválené IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu

konaný dne 5.10.2019 v Blansku. Byly schválené nové stanovy platné od 1.1.2020, seznámit se s nimi můžete zde.

Nejvýznamnější změny:

a) Sjezd zrušil pracovní povinnosti členů - brigády

b) Sjezd stanovil novou výši členského příspěvku pro členy od 16 let bez výjimky na 1250 Kč

C) Sjezd zavedl tzv. udržovací členství ve výši 450 Kč bez nároku na vydání povolenky. V případě, že se člen rozhodne pořídit si povolenku v daném roce, musí zaplatit plnou výši členského příspěvku 1250 Kč bez nároku vrácení udržovacího členství.

 

Odůvodnění:

Zástupci pobočných spolků se shodli na zrušení pracovní povinnosti členů, protože brigády se ukázaly v dnešní době jako neefektivní. Zvýšení členství o 800 Kč u všech pobočných spolků, jako náhradu za zrušení pracovní povinnosti členů a sjednocení podmínek vydávání povolenek mezi spolky, protože byly výrazné rozdíly v platbě za neodpracované brigády (600-1000 Kč). Tato částka 800 Kč zůstává na chod pobočných spolků.

 

Změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:

1. Povinná výbava - Bližší podmínky výkonu rybářského práva musí mít lovící u sebe pouze v tištěné podobě.

2. Počet a množství úlovků na mimopstruhových revírech:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.  

 

Usnesení sjezdu zde.


Výroční volební členská schůze proběhla 23.2.2020 v sále restaurace U Slavíků v Nové Vsi

Schůze se zúčastnilo 49 členů spolku a vyslechli si zprávy o hospodaření spolku, zarybňování revírů, předsedy PS Nová Ves a dalších referentů. Hlavním bodem bylo také nová volba výboru PS Nová Ves a Kontrolní a revizní komise. Pokračování...


Rybářský ples 2020

Letošní tradiční rybářský ples pořádaný naším pobočným spolkem se konal v sále Kulturního domu v Biskoupkách v soboru 25. 1. 2020. Sál se po příjezdu autobusu vypraveného pro tuto příležitost zaplnil do posledního místečka. I ve sklípku bylo téměř plno. Pokračování...


MRS PS Nová Ves nakoupil nové párty stany za finanční podpory Jihomoravského kraje

Jak čas rychle utíká a některé věci dosluhují, začal pobočný spolek Nová Ves řešit náhradu starých párty stanů, které už byly v dezolátním stavu po dlouhých letech používání. A hlavně se řešila finanční otázka, kde sehnat potřebné finance. Pokračování...

logoJMKnove

 


Rybářské lístky na dobu neurčitou (doživotní)

Od 1. listopadu 2017 je možné si zakoupit na úřadech na odboru životního prostředí rybářské lístky na dobu neurčitou za stanovenou cenu 1 000 Kč. Jedná se o rybářské lístky, které mají platnost až do konce života svého majitele. Tudíž mají doživotní platnost a odpadá vyřizováni po skončení platnosti rybářského lístku.


 

Předplatné časopisu Rybářství k první dětské povolence se slevou 50%, tj. 270 Kč na rok

Akce platí pro děti od 6 do 15 let, které mají první povolenku. Navíc dostanou zdarma publikaci Ryby, Pexeso a reflexní pásek. 

Stačí napsat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Objednávka je na: www.casopisrybarstvi.cz

Telefon: 778 00 22 40

 

 

Rybářská stráž

Vedoucí rybářské stráže Vladimír Benda

Číslo průkazu rybářské stráže Jméno a příjmení Telefon
14822 Vladimír Benda 606 811 699
14974 Ing. Jakub Dobšík 605 548 605
01749 Jiří Kropat Karásek 777 307 352
14823 Ing. Ondřej Klíma 728 938 377
10975 Petr Stehlík 603 771 084
14833 Lukáš Machotka 724 795 976
15656 Ing. Daniel Vícha 606 057 094

Výbor a kontrolní a revizní komise pro období 2020-2024

Výbor

 1. Ing. Pavel Procházka - předseda
 2. Dalibor Župa - zástupce předsedy
 3. Ivana Klímová - jednatelka, ekonomka
 4. Miloslava Budínová - pokladní
 5. Ing. Ondřej Klíma - hospodář
 6. Eva Horáková - referent pro práci s mládeží
 7. Jiří Kropát Karásek - zástupce hospodáře
 8. Josef Žalud - člen výboru
 9. Jiří Krýdl - člen výboru
 10. Lukáš Machotka - referent pro práci s mládeží
 11. David Zrucký - člen výboru

Kontrolní a revizní komise (KRK)

 1. František Mucha - předseda KRK
 2. Lubomír Budín - člen KRK
 3. Ing. Lukáš Nakoukal - člen KRK

Organizace obhospodařuje tyto revíry:

Revír pstruhový

Jihlava 5B

Ev. číslo revíru: 463 028

Délka revíru: 9,6 km

Výměra: 19,8 ha

GPS začátek revíru: 49°5'48.60"N, 16°18'9.33"E,  konec revíru: 49°6'1.866''N, 16°12'37.265''E.

Přítok Dyje. Od jezu v Hrubšicích až po Lhánický jez. Všechny přítoky jsou chovné - lov zakázán.

V části revíru od zbořeného mostku nad Templštýnem (GPS 49°5'59.87"N, 16°14'28.32"E) po Lhánický jez je povolen lov pouze na umělou mušku a přívlač na nástrahy opatřené jednoháčkem.

Míra pstruha duhového a sivena amerického je 25 cm.

 

Začátek revíru nad jezem v Hrubšicích DSC00060 Fotografie0096 P1076536 Zima v roce 2012 P4113891 P3226667 Konec revíru pod jezem v Lhánicích

 

Revír mimopstruhový

Jihlava 5M

Ev. číslo revíru: 461 311

Výměra: 0,4 ha

GPS revíru: 49°05'39.14''N, 16°16'50.68''E

Na revíru provádí lov PS Nová Ves (neplatí svazová povolenka).

Rybářský revír tvoří odstavené rameno:

 • Žabárna u nové Kolečkárny

V plném rozsahu platí bližší podmínky lovu pro mimopstruhové revíry. Při ulovení a ponechání si 1 kusu vyjmenované ryby (kapr, štika, candát, amur) končí denní lov bez ohledu na celkovou váhu úlovku. Povolen pouze jeden prut, maximálně se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Při lovu na dvojháček nebo trojháček smí být jeden návazec. Je nutno zachovávat zvýšenou ohleduplnost k okolní přírodě a k ostatním rybářům. Vozidla musí být zaparkována hned u příjezdové cesty cca 15 m od lávky směrem k přítoku. Míra kapra obecného je 40-70 cm.

 

DSC00024 DSC00023 DSCF1191x DSCN0221