MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves – informace pro členy na rok 2021

Pro nové členy

Pokud se chcete stát našim členem a rybařit na revírech MRS vyplňte přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro nové členy a s fotografií (3 x 4 cm) vlastní podobizny na členský průkaz ji doneste panu Ing. Klímovi (tel. 728 938 377).

 

Termíny školení na získání prvního rybářského lístku - určeno pro úplně nové členy, kteří by chtěli začít rybařit na revírech MRS. Školení probíhá v Nové Vsi v pohostinství U Slavíků nebo na rybochovu v Alexovicích v budově spolku Tovární 166/7, Ivančice. Místo konání školení bude záležet na aktuálních protiepidemiologických opatřeních vlády, je nutné předem zavolat. Zkoušky se skládají z poznávání ryb a jejich biologie a právních předpisů upravující lov ryb na rybářských revírech. Zájemci se musí nahlásit předem p. Ing. Klímovi na tel: 728 938 377 a poskytne i doplňující informace ke zkoušce. Právní předpisy upravující lov ryb si můžete nastudovat zde. K nastudování poznávání ryb a jejich biologii doporučuji navštívit atlasy ryb na rybářských stránkách chytej.cz a mrk.cz. Dále je nutné seznámit se se stanovama MRS, kde jsou uvedeny práva a povinnosti členů MRS.

 • 7. ledna 2021 v 18 hodin
 • 4. února 2021 v 18 hodin
 • 4. března 2021 v 18 hodin
 • 6. května 2021 v 19 hodin
 • 1. července 2021 v 19 hodin
 • 2. září 2021 v 19 hodin
 • 2. prosince 2021 v 18 hodin

 

Pro naše členy

1) Sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do konce ledna 2021 na adresu: 

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2021)

 

Za současné situace preferujeme spíše nekontaktní odevzdání, např. vhozením do schránky na adrese Nová Ves 70 nebo zasláním poštou na tuto adresu. Budeme tolerovat odevzdání do konce ledna 2021, aby nedocházelo k tvorbě dlouhých front při výdeji povolenek.

2) Členství musí být zaplaceno do konce února 2021 dle stanov MRS, po tomto termínu je na rybáře pohlíženo jako na nového člena a musí zaplatit zápisné 1 000 Kč. Při placení členství se nebude současně platit příspěvek na ples 50 Kč. Protože výbor na svém prosincovém zasedání rozhodl pozastavit vybírání příspěvku na ples z důvodu nemožnosti pořádání hromadných akcí za současné epidemiologické situace.

3) Tradiční rybářský ples se nebude konat v sobotu 31. ledna 2021 v kulturním domě v Biskoupkách, začátek je ve 20:00 hodin, hraje „CARRIE “ ze Znojma, vstupné je 50 Kč + slosovatelná místenka dalších 70 Kč. Předprodej vstupenek je při prodeji povolenek. Vstupenky je možné vyměnit za místenky při prodeji povolenek v pohostinství U Slavíků. Autobusová doprava tam i zpět je zajištěna. Tato akce je zrušena pro rok 2021 z dúvodu viz bod 2.

4) Výroční členská schůze proběhne v neděli 28. února 2021 od 9:50 hodin v sále u Slavíků v Nové Vsi. Po výroční členské schůzi se neprodávají povolenky.

5) Rybářské závody v roce 2021 budou pořádány pro dospělé v sobotu 5. června 2021, cena místenek 200 Kč, pro mládež 6. června na revíru Jihlava 5M zdarma.

 

Podzimní závod v lovu ryb na Cortině pro mládež nebude pořádán. Výbor PS Nová Ves se usnesl na nepořádání této akce v roce 2021. 

 

6) Členské známky a povolenky se prodávají v Nové Vsi od 10 do 13 hodin, pro dospělé i pro mládež v sále u Slavíků v následujících termínech:

Neděle 10.1.2021 Neděle 7.2.2021
Neděle 17.1.2021 Neděle 21.2.2021
Neděle 24.1.2021 Neděle 7.3.2021
Neděle 31.1.2021    

Při platbách členství se budou kontrolovat osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, telefon a e-mail.

 

Výbor PS Nová Ves vzhledem ke koronavirové situaci rozhodl o navýšení termínu prodeje povolenek a platbě členství v lednu a prodloužení doby výdeje povolenek, aby se zamezilo tvorbě front při této akci. Odevzdání sumáře je možné do konce ledna 2021. Prosíme členy zejména ty starší a chronicky nemocné, aby vynechali první 3 termíny výdeje povolenek, protože v prvních třech termínech bývá velký zájem o prodej povolenek. Prosíme členy o ukázněné chování a dodržování nařízení vlády a používání ochranných pomůcek. Členství a povolenky máme pro všechny dostatek. Kdo nebude respektovat vládní opatření nebude mu umožněna platba členství a výdej povolenky a bude vykázán.

Pokud nebude možné platit členské příspěvky a povolenky v pohostinství U Slavíků z důvodu omezení z nařízení vlády, potom se budou prodávat povolenky a členské známky na rybochovu v Alexovicích v budově spolku na adrese Tovární 166/7 Ivančice v tomtéž čase tedy od 10-13 hodin v daných termínech výše. O této změně budete informování na našich stránkách, jakmile to budeme vědět. Děkujeme za pochopení. 

  

Další místo prodeje členských známek a povolenek bude probíhat 17. prosince 2020 ve čtvrtek od 13 do 15 hodin) v budově MRS PS Nová Ves v Alexovicích na adrese Tovární 166/7. A od 7. ledna 2021 pravidelně každý čtvrtek od 13 do 15 hodin až do 4. března 2021. Po tomto termínu pouze po telefonické domluvě u Ing. Ondřeje Klímy (tel. 728 938 377). Opět za dodržování platných protiepedemiologických opatření nařízením vlády ČR. Děkujeme za pochopení.  

7) Platby:

Zápisné nový člen od 16-ti roků 1000 Kč
Přezkoušení pro vydání nového RL 100 Kč
Příspěvek na ples se neplatí v roce 2021 50 Kč

Bližší podmínky rybolovu (P a MP)

 

MP - 15 Kč

P-10 Kč

Platí Bližší podmínky pro rok 2020, členové dostanou dodatek k těmto podmínkám pro rok 2021.

 

Členství dospělí od 16.let  1250 Kč
Členství mládež do 15 roků 200 Kč
Udržovací členství 450 Kč

 

Poznámka: mládež od 16 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP platí členství jako dospělí tj. 1250 Kč.

Udržovací členství je bez nároku na vydání povolenky k lovu, pokud se člen rozhodne v průběhu roku, že by chtěl povolenku k lovu. Zaplatí navíc plné členství 1250 Kč bez nároku vrácení částky za udržovací členství.

8) Ceny povolenek :

Mimopstruhová Pstruhová Nečlenská MP/P Jihlava 5M
Roční  950 Kč  1000 Kč  5000/6000 Kč  600 Kč

Poloviční a mládež

16–18 roků, ZTP

 500 Kč  500 Kč  *  *
 Mládež do 15-ti roků  300 Kč  300 Kč  *  50 Kč
 Měsíční  650 Kč  650 Kč  3000/4000 Kč  *
 Týdenní  400 Kč  400 Kč  1000/1500 Kč  *
 Denní  150 Kč  150 Kč  400/600 Kč  *
Celorepubliková  3600 Kč  3700 Kč  *  *

 

Při požadavku člena zaslání vyřízené povolenky poštou posíláme pouze doporučeně a člen uhradí poštovní náklady v ceně 70 Kč.

Příklad nejčastější platby 2021:

Dospělí člen od 19. let věku, povolenka MP

Členství 1250 Kč + MP roční 950 Kč = 2200 Kč

 

Poloviční 16-18 let

Členství 1250 Kč + MP roční 500 Kč = 1750 Kč

 

ZTP

Členství 1250 Kč + MP roční 500 Kč = 1750 Kč

 

9) Přestupky

1. Řeší obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se přestupek stal.

2. Po uznání přestupku obecním úřadem dále řeší kárná komise MRS, z.s. v Brně.

11) Rybolov na Žabárně

Je celoroční, tak jako na ostatních mimopstruhových revírech.

12) Prodej vánočních kaprů  a pstruhů

V areálu rybochovu v Alexovicích ve dnech 22. prosince od 9:30 do 16:00 hodin a 23. prosince od 9:30 do 15:00. Neprodávají se členské známky a povolenky.

S pozdravem „Petrův zdar“

 

Prodej povolenek a členských známek na rok 2021

Informace o výdeji povolenek a konaných akcí v roce 2021 viz informace.

Prodej povolenek a členských známek je nyní možný u p. Ing. Klímy po předchozí telefonické domluvě (tel. 728 938 377).

 

Termíny zkoušek na získání prvního rybářského lístku viz informace.

 

Pro začínající mladé rybáře do 15 let stále platí možnost první povolenky zdarma jak na pstruhové vody tak i na mimopstruhové vody. 


Páteční prodej pstruhů na rybochovu v Alexovicích

Prodává se pstruh duhový za 150 Kč/kg v pravidelném prodejním čase:

Duben: 10 -13 hodin

Květen - září: 10 - 16 hodin

 

Pokračuje také prodej pelet o velikosti 4,5 mm za 60 kč/kg, určené pro ryby do jezírek a do krmných směsí.


Pozvánka na rybářské závody pro mládež na rybníce

Cortina v Letkovicích

se budou konat v sobotu 4. září 2021 pro mládež do 15-ti roků. Startovné se neplatí.


GPS souřadnice rybníku: 49.0901864N, 16.3358772E nebo odkaz na mapy.cz

Závodníci mají občerstvení zdarma a možnost vyzkoušet si doprovodné soutěže připravené pořadateli (střelba ze vzduchovky, poznávání ryb atd.). Zúčastnit se může kdokoli, nemusí mít platný rybářský lístek.

Prezentace od 7:30, závody začínají od 8:00 do 12:00.


Pravidla závodů:
• lov na jednu udici s jedním návazcem
• povoleno používat krmítka
• povoleno vnadění
• zákaz ponechávání nahozené udice bez dozoru
• vítaná pomoc rodičů, nikoliv chytání rodičů
• možnost ponechání si jednoho kusu kapra do 60 cm
• zákaz výměny zasakované ryby
• hodnocení: kapr, amur, lín, candát, štika – 1 cm délky ulovené ryby = 1 bod,

ostatní ryby - 1 ryba = 1 bod

 


Výroční členská schůze proběhla 27.6.2021 v sále restaurace U Slavíků v Nové Vsi

Schůze se zúčastnilo v tomto mimořádném termínu pokračování...


Mimořádný sjezd Moravského rybářského svazu, z.s. konaný dne 12.6.2021 v Brně

 Byl svolán svazovým výborem a probíhaly volby do svazových orgánů včetně volby nového předsedy svazu a došlo také k drobným úpravám stanov MRS.

Nové stanovy zde.

Usnesení z Mimořádného sjezdu MRS


Rybářské lístky na dobu neurčitou (doživotní)

Od 1. listopadu 2017 je možné si zakoupit na úřadech na odboru životního prostředí rybářské lístky na dobu neurčitou za stanovenou cenu 1 000 Kč. Jedná se o rybářské lístky, které mají platnost až do konce života svého majitele. Tudíž mají doživotní platnost a odpadá vyřizováni po skončení platnosti rybářského lístku.


 

Předplatné časopisu Rybářství k první dětské povolence se slevou 50%, tj. 270 Kč na rok

Akce platí pro děti od 6 do 15 let, které mají první povolenku. Navíc dostanou zdarma publikaci Ryby, Pexeso a reflexní pásek. 

Stačí napsat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Objednávka je na: www.casopisrybarstvi.cz

Telefon: 778 00 22 40

 

 

Rybářská stráž

Vedoucí rybářské stráže Vladimír Benda

Číslo průkazu rybářské stráže Jméno a příjmení Telefon
14822 Vladimír Benda 606 811 699
14974 Ing. Jakub Dobšík 605 548 605
01749 Jiří Kropat Karásek 792 320 368
14823 Ing. Ondřej Klíma 728 938 377
14833 Lukáš Machotka 724 795 976
15656 Ing. Daniel Vícha 606 057 094

Výbor a kontrolní a revizní komise pro období 2020-2024

Výbor

 1. Ing. Pavel Procházka - předseda
 2. Dalibor Župa - zástupce předsedy
 3. Ivana Klímová - jednatelka, ekonomka
 4. Miloslava Budínová - pokladní
 5. Ing. Ondřej Klíma - hospodář
 6. Eva Horáková - referent pro práci s mládeží
 7. Jiří Kropát Karásek - zástupce hospodáře
 8. Josef Žalud - člen výboru
 9. Jiří Krýdl - člen výboru
 10. Lukáš Machotka - referent pro práci s mládeží
 11. David Zrucký - člen výboru

Kontrolní a revizní komise (KRK)

 1. František Mucha - předseda KRK
 2. Lubomír Budín - člen KRK
 3. Ing. Lukáš Nakoukal - člen KRK

Organizace obhospodařuje tyto revíry:

Revír pstruhový

Jihlava 5B

Ev. číslo revíru: 463 028

Délka revíru: 9,6 km

Výměra: 19,8 ha

GPS začátek revíru: 49°5'48.60"N, 16°18'9.33"E,  konec revíru: 49°6'1.866''N, 16°12'37.265''E.

Přítok Dyje. Od jezu v Hrubšicích až po Lhánický jez. Všechny přítoky jsou chovné - lov zakázán.

V části revíru od zbořeného mostku nad Templštýnem (GPS 49°5'59.87"N, 16°14'28.32"E) po Lhánický jez je povolen lov pouze na umělou mušku a přívlač na nástrahy opatřené jednoháčkem.

Míra pstruha duhového a sivena amerického je 25 cm.

 

Začátek revíru nad jezem v Hrubšicích DSC00060 Fotografie0096 P1076536 Zima v roce 2012 P4113891 P3226667 Konec revíru pod jezem v Lhánicích

 

Revír mimopstruhový

Jihlava 5M

Ev. číslo revíru: 461 311

Výměra: 0,4 ha

GPS revíru: 49°05'39.14''N, 16°16'50.68''E

Na revíru provádí lov PS Nová Ves (neplatí svazová povolenka).

Rybářský revír tvoří odstavené rameno:

 • Žabárna u nové Kolečkárny

V plném rozsahu platí bližší podmínky lovu pro mimopstruhové revíry. Při ulovení a ponechání si 1 kusu vyjmenované ryby (kapr, štika, candát, amur) končí denní lov bez ohledu na celkovou váhu úlovku. Povolen pouze jeden prut, maximálně se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Při lovu na dvojháček nebo trojháček smí být jeden návazec. Je nutno zachovávat zvýšenou ohleduplnost k okolní přírodě a k ostatním rybářům. Vozidla musí být zaparkována hned u příjezdové cesty cca 15 m od lávky směrem k přítoku. Míra kapra obecného je 40-70 cm.

 

DSC00024 DSC00023 DSCF1191x DSCN0221