MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves – informace pro členy na rok 2024

Pro nové členy

Pokud se chcete stát našim členem a rybařit na revírech MRS vyplňte přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro nové členy a s fotografií (3 x 4 cm) vlastní podobizny na členský průkaz ji doneste panu Ing. Klímovi (tel. 728 938 377).

 

Termíny zkoušek na získání prvního rybářského lístku - určeno pro úplně nové členy, kteří by chtěli začít rybařit na revírech MRS. Zkoušky probíhají v Nové Vsi v pohostinství U Slavíků. Zkoušky se skládají z poznávání ryb a jejich biologie a právních předpisů upravující lov ryb na rybářských revírech. Zájemci se musí nahlásit předem p. Ing. Klímovi na tel: 728 938 377 a poskytne i doplňující informace ke zkoušce. Právní předpisy upravující lov ryb si můžete nastudovat zde. K nastudování poznávání ryb a jejich biologii doporučuji navštívit atlasy ryb na rybářských stránkách chytej.cz a mrk.cz. Dále je nutné seznámit se se stanovama MRS, kde jsou uvedeny práva a povinnosti členů MRS.

 • 2. února 2023 v 18 hodin
 • 2. března 2023 v 18 hodin
 • 4. května 2023 v 19 hodin
 • 7. září 2023 v 19 hodin
 • 7. prosince 2023 v 18 hodin

 

Pro naše členy 2024

1) Vyplněné sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do konce ledna 2024 na adresu: 

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS pro vložení sumáře s povolenkami

- nebo v pracovní dny je obsluhovaná schránka na rybochovu v Alexovicích umístněná na brance před budovou, kde se prodávají povolenky

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2024)

 

2) Členství musí být zaplaceno do konce února 2024 dle stanov MRS, po tomto termínu je na rybáře pohlíženo jako na nového člena a musí zaplatit zápisné 1 000 Kč.

 

3) Tradiční rybářský ples bude pořádaný 27. ledna 2024 se skupinou CARRIE v kultrurním sále v Biskoupkách. Prodej místenek na ples bude probíhat při prodeji povolenek v lednu 7. a 21. v pohostinství u Slavíků v Nové Vsi od 10 do 12:30.

4) Výroční volební členská schůze proběhne v neděli 25. února 2024 od 9:50 hodin v sále u Slavíků v Nové Vsi. Občerstvení zajištěno. Po výroční členské schůzi se neprodávají povolenky.

5) Rybářské závody v roce 2024 budou pořádány pro mládež v sobotu 7. září 2024 na rybníku Cortina zdarma.

  

6) PS pořádá zájezd do ZOO a Dinoparku Bratislava 31. srpna 2024.

 

7) Platby členství a prodej povolenek

 • V pohostinství U Slavíků v Nové Vsi v neděli 7. a 21. ledna 2024 od 10:00-12:30
 • V budově MRS PS Nová Ves v Alexovicích na adrese Tovární 166/7:
  • Čtvrtek 14. prosince 2023 pozor změna 14-16 hodin
  • Od 4. ledna do 7. března 2024 každý čtvrtek ve 14-16 hodin
  • Neděle 4. února 2024 v 10-12 hodin
  • Neděle 18. února 2024 v 10-12 hodin
  • Neděle 3. března 2024 v 10-12 hodin

Při platbách členství se budou kontrolovat osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, telefon a e-mail.

Po těchto výše uvedených termínech pouze po telefonické domluvě u Ing. Ondřeje Klímy (tel. 728 938 377). 

 

8) Platby:

Zápisné nový člen od 16-ti roků 1000 Kč
Zkoušky pro vydání nového RL 100 Kč
   

Bližší podmínky rybolovu (P a MP) pro rok 2024-2025.

 

MP - ? Kč

P-? Kč

Členství dospělí od 16.let  1400 Kč
Členství mládež do 15 roků 200 Kč
Udržovací členství 500 Kč

 

Poznámka: mládež od 16 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP platí členství jako dospělí tj. 1400 Kč.

Udržovací členství je bez nároku na vydání povolenky k lovu, pokud se člen rozhodne v průběhu roku, že by chtěl povolenku k lovu. Zaplatí navíc plné členství 1400 Kč bez nároku vrácení částky za udržovací členství.

9) Ceny povolenek:

Mimopstruhová Pstruhová Nečlenská MP/P Jihlava 5M
Roční 1 250 Kč  1 300 Kč  10 000 Kč  700 Kč

Poloviční a mládež

16–18 roků, ZTP

 700 Kč  800 Kč  *  *
 Mládež do 15-ti roků  400 Kč  400 Kč  *  100 Kč
 Týdenní  500 Kč  600 Kč  3 000/3 500 Kč  *
 Denní 300 Kč  400 Kč  1 000/1 200 Kč  *
Celorepubliková  -  -  *  *

 

Při požadavku člena zaslání vyřízené povolenky poštou posíláme pouze doporučeně a člen uhradí poštovní náklady v ceně 100 Kč.

Příklad nejčastější platby v roce 2024 včetně nových bližších podmínek k lovu pro roky 2024-2025, kde cena je zatím neznámá (?):

Dospělý člen od 19. let věku, povolenka MP

Členství 1400 Kč + MP roční 1250 Kč + ? = 2650 + ? Kč

 

Poloviční 16-18 let a ZTP

Členství 1400 Kč + MP roční 700 Kč + ? = 2100 + ? Kč

 

Mládež do 15 let včetně

Členství 200 Kč + MP roční 400 Kč + ? = 600 + ? Kč

 

10) Přestupky

1. Řeší obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se přestupek stal.

2. Po uznání přestupku obecním úřadem dále řeší kárná komise MRS, z.s. v Brně.

11) Rybolov na Žabárně

Je celoroční, tak jako na ostatních mimopstruhových revírech. Neplatí svazová povolenka, spolek vydává vlastní povolenku.

12) Prodej vánočních kaprů  a pstruhů

V areálu rybochovu v Alexovicích ve dnech 22. prosince od 9:30 do 16:00 hodin a 23. prosince od 9:30 do 15:00. Neprodávají se členské známky a povolenky.

S pozdravem „Petrův zdar“

Prodej povolenek a členských známek na rok 2024

Informace o výdeji povolenek a konaných akcí v roce 2024 viz informace.

 

Vyplněné sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do konce ledna 2024 na adresu: 

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS pro vložení sumáře s povolenkami

- nebo v pracovní dny je obsluhovaná schránka na rybochovu v Alexovicích umístněná na brance před budovou, kde se prodávají povolenky

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2024)

  

Při prodeji povolenek si členové mohou zakoupit kšiltovku s logem spolku v barvě šedé a béžové za cenu 150 Kč, jako upomínkový předmět ke 100letému výročí spolku. Dále je možné zakoupit obaly na rybářské doklady. 

 

Termíny zkoušek na získání prvního rybářského lístku viz informace.

 

Pro začínající mladé rybáře do 15 let stále platí možnost první povolenky zdarma jak na pstruhové vody tak i na mimopstruhové vody. 


Prodej vánočních kaprů a pstruhů na rybochovu v Alexovicích

Pátek 22. prosince 2024 od 9:30 do 16:00

Sobota 23. prosince 2024 od 9:30 do 15:00

 


Zájezd do ZOO Bratislavy a Dinoparku v příštím roce tedy 31.8.2024 je plně obsazený. Nepřijímáme další zájemce. Děkujeme za pochopení.


Soutěže rybářské vědomosti a ekologická soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol

Tyto soutěže pořádá střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni v letošním roce pro žáky 8. a 9. třídy. Veškeré informace jsou dostupné na našich webových stránkách: www.ssrv.cz. nebo leták zde. Úspěšní výherci mohou získat věcné ceny, pobyt v Třeboni nebo chytání na chovném rybníce.


Prodej pstruhů na rybochovu v Alexovicích stále není možný z důvodu opravy náhonu a elektrárny.

Možná až v příštím roce 2024.


Nová skladovací buňka na rybochovu v Alexovicích

Jak čas utíká, tak dosluhují i věci, které je potřeba obměňovat, nadešel čas na výměnu staré skladovací buňky za novou, protože do ní zatékalo střechou a dřevěná konstrukce také byla už v dezolátním stavu. Pokračování...

 


Zájezd do hasičského muzea v Přibyslavi a do ZOO Jihlava

V sobotu 16.9.2023 se uskutečnil zájezd pořádaný Moravským rybářským svazem, z.s., pobočným spolkem Nová Ves, nazvaný hasičské muzeum Přibyslav a ZOO Jihlava. Pokračování...


Rybářské závody na Žabárně 2023

V pátek 26. 5. 2023 se na břehu Žabárny opět po roce objevily dva zelené pártystany. Neklamné znamení, že se budou konat tradiční rybářské závody. Pokračování...


Výroční členská schůze 2023

Dne 26. února 2023 v 9:50 se konala výroční členská schůze pobočného spolku Nová Ves opět v pohostinství U Slavíků v Nové Vsi. Pokračování...


Rybářský ples 2023

V sobotu 28. ledna 2023 ve večerních hodinách se začali sjíždět účastnící rybářského plesu do Biskoupek. Po půl roce opět ožil kulturní sál hudbou a zpěvem kapely Carrie. Pokračování...


 

Rybářské lístky na dobu neurčitou (doživotní)

Od 1. listopadu 2017 je možné si zakoupit na úřadech na odboru životního prostředí rybářské lístky na dobu neurčitou za stanovenou cenu 1 000 Kč. Jedná se o rybářské lístky, které mají platnost až do konce života svého majitele. Tudíž mají doživotní platnost a odpadá vyřizováni po skončení platnosti rybářského lístku.


 

 

 

 

Rybářská stráž

Vedoucí rybářské stráže Vladimír Benda

Číslo průkazu rybářské stráže Jméno a příjmení Telefon
14822 Vladimír Benda 606 811 699
14974 Ing. Jakub Dobšík 605 548 605
01749 Jiří Kropat Karásek 792 320 368
14823 Ing. Ondřej Klíma 728 938 377
14833 Lukáš Machotka 724 795 976
15656 Ing. Daniel Vícha 606 057 094
15256 Jaroslav Klímeš 603 264 054
01776 Martin Bachroň 730 815 092
15660 Tomáš Sýkora 603 424 023

Výbor a kontrolní a revizní komise pro období 2020-2024

Výbor

 1. Ing. Pavel Procházka - předseda
 2. Dalibor Župa - zástupce předsedy
 3. Ivana Klímová - jednatelka, ekonomka
 4. Miloslava Budínová - pokladní
 5. Ing. Ondřej Klíma - hospodář
 6. Eva Horáková - referent pro práci s mládeží
 7. Jiří Kropát Karásek - zástupce hospodáře
 8. Josef Žalud - člen výboru
 9. Jiří Krýdl - člen výboru
 10. Lukáš Machotka - referent pro práci s mládeží
 11. David Zrucký - člen výboru

Kontrolní a revizní komise (KRK)

 1. František Mucha - předseda KRK
 2. Lubomír Budín - člen KRK
 3. Ing. Lukáš Nakoukal - člen KRK

Organizace obhospodařuje tyto revíry:

Revír pstruhový

Jihlava 5B

Ev. číslo revíru: 463 028

Délka revíru: 9,6 km

Výměra: 19,8 ha

GPS začátek revíru: 49°5'48.60"N, 16°18'9.33"E,  konec revíru: 49°6'1.866''N, 16°12'37.265''E.

Přítok Dyje. Od jezu v Hrubšicích až po Lhánický jez. Všechny přítoky jsou chovné - lov zakázán.

V části revíru od zbořeného mostku nad Templštýnem (GPS 49°5'59.87"N, 16°14'28.32"E) po Lhánický jez je povolen lov pouze na umělou mušku a přívlač na nástrahy opatřené jednoháčkem.

Míra pstruha duhového a sivena amerického je 25 cm.

 

Začátek revíru nad jezem v Hrubšicích DSC00060 Fotografie0096 P1076536 Zima v roce 2012 P4113891 P3226667 Konec revíru pod jezem v Lhánicích

 

Revír mimopstruhový

Jihlava 5M

Ev. číslo revíru: 461 311

Výměra: 0,4 ha

GPS revíru: 49°05'39.14''N, 16°16'50.68''E

Na revíru provádí lov PS Nová Ves (neplatí svazová povolenka).

Rybářský revír tvoří odstavené rameno:

 • Žabárna u nové Kolečkárny

V plném rozsahu platí bližší podmínky lovu pro mimopstruhové revíry. Při ulovení a ponechání si 1 kusu vyjmenované ryby (kapr, štika, candát, amur) končí denní lov bez ohledu na celkovou váhu úlovku. Povolen pouze jeden prut, maximálně se dvěma návazci s jednoduchými háčky. Při lovu na dvojháček nebo trojháček smí být jeden návazec. Je nutno zachovávat zvýšenou ohleduplnost k okolní přírodě a k ostatním rybářům. Vozidla musí být zaparkována hned u příjezdové cesty cca 15 m od lávky směrem k přítoku. Míra kapra obecného je 40-70 cm.

 

DSC00024 DSC00023 DSCF1191x DSCN0221