MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves – informace pro členy na rok 2021

Pro nové členy

Pokud se chcete stát našim členem a rybařit na revírech MRS vyplňte přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro nové členy a s fotografií (3 x 4 cm) vlastní podobizny na členský průkaz ji doneste panu Ing. Klímovi (tel. 728 938 377).

 

Termíny školení na získání prvního rybářského lístku - určeno pro úplně nové členy, kteří by chtěli začít rybařit na revírech MRS. Školení probíhá v Nové Vsi v pohostinství U Slavíků nebo na rybochovu v Alexovicích v budově spolku Tovární 166/7, Ivančice. Místo konání školení bude záležet na aktuálních protiepidemiologických opatřeních vlády, je nutné předem zavolat. Zkoušky se skládají z poznávání ryb a jejich biologie a právních předpisů upravující lov ryb na rybářských revírech. Zájemci se musí nahlásit předem p. Ing. Klímovi na tel: 728 938 377 a poskytne i doplňující informace ke zkoušce. Právní předpisy upravující lov ryb si můžete nastudovat zde. K nastudování poznávání ryb a jejich biologii doporučuji navštívit atlasy ryb na rybářských stránkách chytej.cz a mrk.cz. Dále je nutné seznámit se se stanovama MRS, kde jsou uvedeny práva a povinnosti členů MRS.

  • 7. ledna 2021 v 18 hodin
  • 4. února 2021 v 18 hodin
  • 4. března 2021 v 18 hodin
  • 6. května 2021 v 19 hodin
  • 1. července 2021 v 19 hodin
  • 2. září 2021 v 19 hodin
  • 2. prosince 2021 v 18 hodin

 

Pro naše členy

1) Sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do konce ledna 2021 na adresu: 

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2021)

 

Za současné situace preferujeme spíše nekontaktní odevzdání, např. vhozením do schránky na adrese Nová Ves 70 nebo zasláním poštou na tuto adresu. Budeme tolerovat odevzdání do konce ledna 2021, aby nedocházelo k tvorbě dlouhých front při výdeji povolenek.

2) Členství musí být zaplaceno do konce února 2021 dle stanov MRS, po tomto termínu je na rybáře pohlíženo jako na nového člena a musí zaplatit zápisné 1 000 Kč. Při placení členství se nebude současně platit příspěvek na ples 50 Kč. Protože výbor na svém prosincovém zasedání rozhodl pozastavit vybírání příspěvku na ples z důvodu nemožnosti pořádání hromadných akcí za současné epidemiologické situace.

3) Tradiční rybářský ples se nebude konat v sobotu 31. ledna 2021 v kulturním domě v Biskoupkách, začátek je ve 20:00 hodin, hraje „CARRIE “ ze Znojma, vstupné je 50 Kč + slosovatelná místenka dalších 70 Kč. Předprodej vstupenek je při prodeji povolenek. Vstupenky je možné vyměnit za místenky při prodeji povolenek v pohostinství U Slavíků. Autobusová doprava tam i zpět je zajištěna. Tato akce je zrušena pro rok 2021 z dúvodu viz bod 2.

4) Výroční členská schůze proběhne v neděli 28. února 2021 od 9:50 hodin v sále u Slavíků v Nové Vsi. Po výroční členské schůzi se neprodávají povolenky.

5) Rybářské závody v roce 2021 budou pořádány pro dospělé v sobotu 5. června 2021, cena místenek 200 Kč, pro mládež 6. června na revíru Jihlava 5M zdarma.

 

Podzimní závod v lovu ryb na Cortině pro mládež nebude pořádán. Výbor PS Nová Ves se usnesl na nepořádání této akce v roce 2021. 

 

6) Členské známky a povolenky se prodávají v Nové Vsi od 10 do 13 hodin, pro dospělé i pro mládež v sále u Slavíků v následujících termínech:

Neděle 10.1.2021 Neděle 7.2.2021
Neděle 17.1.2021 Neděle 21.2.2021
Neděle 24.1.2021 Neděle 7.3.2021
Neděle 31.1.2021    

Při platbách členství se budou kontrolovat osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, telefon a e-mail.

 

Výbor PS Nová Ves vzhledem ke koronavirové situaci rozhodl o navýšení termínu prodeje povolenek a platbě členství v lednu a prodloužení doby výdeje povolenek, aby se zamezilo tvorbě front při této akci. Odevzdání sumáře je možné do konce ledna 2021. Prosíme členy zejména ty starší a chronicky nemocné, aby vynechali první 3 termíny výdeje povolenek, protože v prvních třech termínech bývá velký zájem o prodej povolenek. Prosíme členy o ukázněné chování a dodržování nařízení vlády a používání ochranných pomůcek. Členství a povolenky máme pro všechny dostatek. Kdo nebude respektovat vládní opatření nebude mu umožněna platba členství a výdej povolenky a bude vykázán.

Pokud nebude možné platit členské příspěvky a povolenky v pohostinství U Slavíků z důvodu omezení z nařízení vlády, potom se budou prodávat povolenky a členské známky na rybochovu v Alexovicích v budově spolku na adrese Tovární 166/7 Ivančice v tomtéž čase tedy od 10-13 hodin v daných termínech výše. O této změně budete informování na našich stránkách, jakmile to budeme vědět. Děkujeme za pochopení. 

  

Další místo prodeje členských známek a povolenek bude probíhat 17. prosince 2020 ve čtvrtek od 13 do 15 hodin) v budově MRS PS Nová Ves v Alexovicích na adrese Tovární 166/7. A od 7. ledna 2021 pravidelně každý čtvrtek od 13 do 15 hodin až do 4. března 2021. Po tomto termínu pouze po telefonické domluvě u Ing. Ondřeje Klímy (tel. 728 938 377). Opět za dodržování platných protiepedemiologických opatření nařízením vlády ČR. Děkujeme za pochopení.  

7) Platby:

Zápisné nový člen od 16-ti roků 1000 Kč
Přezkoušení pro vydání nového RL 100 Kč
Příspěvek na ples se neplatí v roce 2021 50 Kč

Bližší podmínky rybolovu (P a MP)

 

MP - 15 Kč

P-10 Kč

Platí Bližší podmínky pro rok 2020, členové dostanou dodatek k těmto podmínkám pro rok 2021.

 

Členství dospělí od 16.let  1250 Kč
Členství mládež do 15 roků 200 Kč
Udržovací členství 450 Kč

 

Poznámka: mládež od 16 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP platí členství jako dospělí tj. 1250 Kč.

Udržovací členství je bez nároku na vydání povolenky k lovu, pokud se člen rozhodne v průběhu roku, že by chtěl povolenku k lovu. Zaplatí navíc plné členství 1250 Kč bez nároku vrácení částky za udržovací členství.

8) Ceny povolenek :

Mimopstruhová Pstruhová Nečlenská MP/P Jihlava 5M
Roční  950 Kč  1000 Kč  5000/6000 Kč  600 Kč

Poloviční a mládež

16–18 roků, ZTP

 500 Kč  500 Kč  *  *
 Mládež do 15-ti roků  300 Kč  300 Kč  *  50 Kč
 Měsíční  650 Kč  650 Kč  3000/4000 Kč  *
 Týdenní  400 Kč  400 Kč  1000/1500 Kč  *
 Denní  150 Kč  150 Kč  400/600 Kč  *
Celorepubliková  3600 Kč  3700 Kč  *  *

 

Při požadavku člena zaslání vyřízené povolenky poštou posíláme pouze doporučeně a člen uhradí poštovní náklady v ceně 70 Kč.

Příklad nejčastější platby 2021:

Dospělí člen od 19. let věku, povolenka MP

Členství 1250 Kč + MP roční 950 Kč = 2200 Kč

 

Poloviční 16-18 let

Členství 1250 Kč + MP roční 500 Kč = 1750 Kč

 

ZTP

Členství 1250 Kč + MP roční 500 Kč = 1750 Kč

 

9) Přestupky

1. Řeší obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se přestupek stal.

2. Po uznání přestupku obecním úřadem dále řeší kárná komise MRS, z.s. v Brně.

11) Rybolov na Žabárně

Je celoroční, tak jako na ostatních mimopstruhových revírech.

12) Prodej vánočních kaprů  a pstruhů

V areálu rybochovu v Alexovicích ve dnech 22. prosince od 9:30 do 16:00 hodin a 23. prosince od 9:30 do 15:00. Neprodávají se členské známky a povolenky.

S pozdravem „Petrův zdar“