MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves – informace pro členy na rok 2019

Pro nové členy

Pokud se chcete stát našim členem a rybařit na revírech MRS vyplňte přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro nové členy a s fotografií (3 x 4 cm) vlastní podobizny na členský průkaz ji doneste panu Ing. Klímovi (tel. 728 938 377).

 

Termíny školení na získání prvního rybářského lístku - určeno pro úplně nové členy, kteří by chtěli začít rybařit na revírech MRS. Školení probíhá v Nové Vsi v pohostinství U Slavíků. Zkoušky se skládají z poznávání ryb a jejich biologie a právních předpisů upravující lov ryb na rybářských revírech. Zájemci se musí nahlásit předem p. Ing. Klímovi na tel: 728 938 377 a poskytne i doplňující informace ke zkoušce. Právní předpisy upravující lov ryb si můžete nastudovat zde. K nastudování poznávání ryb a jejich biologii doporučuji navštívit atlasy ryb na rybářských stránkách chytej.cz a mrk.cz. Dále je nutné seznámit se se stanovama MRS, kde jsou uvedeny práva a povinnosti členů MRS.

  • 7. února 2019 v 18:00
  • 2. května 2019 v 19:00
  • 5. září 2019 v 19:00 
  • 2. prosince 2019 v 18:00

 

Pro naše členy

1) Sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do 15. ledna 2019 na adresu: 

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2019)

2) Členství musí být zaplaceno do konce února 2019 dle stanov MRS, po tomto termínu je na rybáře pohlíženo jako na nového člena a musí zaplatit zápisné 1 000 Kč. Při placení členství se současně platí neodpracované brigádnické hodiny za rok 2018 a příspěvek na ples 50 Kč.

3) Tradiční rybářský ples se koná v sobotu 26. ledna 2019 v kulturním domě v Biskoupkách, začátek je ve 20:00 hodin, hraje „CARRIE “ ze Znojma, vstupné je 50 Kč + slosovatelná místenka dalších 70 Kč. Předprodej vstupenek a místenek je při prodeji povolenek. Autobusová doprava tam i zpět je zajištěna.

4) Výroční členská schůze proběhne v neděli 24. února 2019 od 10:00 hodin v sále u Slavíků v Nové Vsi. Po výroční členské schůzi se neprodávají povolenky.

5) Rybářské závody v roce 2019 budou pořádány pro dospělé v sobotu 8. června, cena místenek 200 Kč, pro mládež 9. června na revíru Jihlava 5M zdarma 

Druhé závody pro mládež budou pořádány na rybníku Cortina v Letkovicích v sobotu 31. srpna 2019, taktéž zdarma.

6) Členské známky a povolenky se prodávají v Nové Vsi od 10 do 12 hodin, pro dospělé i pro mládež v sále u Slavíků v následujících termínech:

Neděle 6.1.2019 Neděle 3.2.2019
Neděle 20.1.2019 Neděle 17.2.2019
  Neděle 3.3.2019

Při platbách členství se budou kontrolovat osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, telefon a e-mail.

Další místo prodeje členských známek a povolenek je od 13. prosince do 7. března každý čtvrtek od 13 do 15 hodin v budově MRS PS Nová Ves v Alexovicích na adrese Tovární 166/7. Při požadavku na prodej povolenek a členství mimo uvedené termíny a po 7. březnu pouze po telefonické domluvě u Ing. Ondřeje Klímy (tel. 728 938 377).

7) Platby:

Zápisné nový člen od 16-ti roků 1000 Kč
Přezkoušení pro vydání nového RL 100 Kč
Příspěvek na ples 50 Kč
Bližší podmínky rybolovu (P a MP) po 20 Kč

Členství dospělí 450 Kč
Členství mládež do 15 roků 200 Kč
Neodpracované brigády 60 Kč za  hodinu

 

Poznámka: mládež od 16 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP platí členství jako dospělí tj. 450 Kč.

Povinností každého člena je odpracovat 10 brigádnických hodin ročně. Neodpracované brigádnické hodiny platí každý člen současně s platbou členství. Dle stanov a rozhodnutí výboru jsou povinnosti odpracovat brigády, nebo zaplatit finanční náhradu zproštěni:

-          mládež do 15-ti roků

-          důchodci od 65-ti roků včetně

-          držitelé průkazu ZTP a ZTTP

8) Ceny povolenek :

Mimopstruhová Pstruhová Nečlenská MP/P Jihlava 5M
Roční  950 Kč  1000 Kč  5000/6000 Kč  600 Kč

Poloviční a mládež

16–18 roků

 500 Kč  500 Kč  *  *
 Mládež do 15-ti roků  300 Kč  300 Kč  *  50 Kč
 Měsíční  650 Kč  650 Kč  3000/4000 Kč  *
 Týdenní  400 Kč  400 Kč  1000/1500 Kč  *
 Denní  150 Kč  150 Kč  400/600 Kč  *
Celorepubliková  3250 Kč  3400 Kč  *  *

 

Celorepublikové pstruhové povolenky neplatí na revírech Jihočeského územního svazu.

Při požadavku člena zaslání vyřízené povolenky poštou posíláme pouze doporučeně a člen uhradí poštovní náklady v ceně 50 Kč.

9) Organizace brigád:

Členové se sami telefonicky nahlásí, organizaci brigád zajišťuje 

Ing. Ondřej Klíma, tel. 728 938 377.

10) Přestupky

1. Řeší obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se přestupek stal.

2. Po uznání přestupku obecním úřadem dále řeší kárná komise MRS, z.s. v Brně.

11) Rybolov na Žabárně

Je celoroční, tak jako na ostatních mimopstruhových revírech.

12) Prodej vánočních kaprů  a pstruhů

V areálu rybochovu v Alexovicích ve dnech 22. prosince od 9:30 do 16:00 hodin a 23. prosince od 9:30 do 15:00, současně s prodejem ryb bude prodávat Řeznictví Aleš Divácký svoje masné výrobky. Neprodávají se členské známky a povolenky.

S pozdravem „Petrův zdar“