MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves – informace pro členy na rok 2022

Pro nové členy

Pokud se chcete stát našim členem a rybařit na revírech MRS vyplňte přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro nové členy a s fotografií (3 x 4 cm) vlastní podobizny na členský průkaz ji doneste panu Ing. Klímovi (tel. 728 938 377).

 

Termíny zkoušek na získání prvního rybářského lístku - určeno pro úplně nové členy, kteří by chtěli začít rybařit na revírech MRS. Zkoušky probíhají v Nové Vsi v pohostinství U Slavíků. Zkoušky se skládají z poznávání ryb a jejich biologie a právních předpisů upravující lov ryb na rybářských revírech. Zájemci se musí nahlásit předem p. Ing. Klímovi na tel: 728 938 377 a poskytne i doplňující informace ke zkoušce. Právní předpisy upravující lov ryb si můžete nastudovat zde. K nastudování poznávání ryb a jejich biologii doporučuji navštívit atlasy ryb na rybářských stránkách chytej.cz a mrk.cz. Dále je nutné seznámit se se stanovama MRS, kde jsou uvedeny práva a povinnosti členů MRS.

  • 3. února 2022 v 18 hodin
  • 3. března 2022 v 18 hodin
  • 5. května 2022 v 19 hodin
  • 1. září 2022 v 19 hodin
  • 1. prosince 2022 v 18 hodin

 

Pro naše členy

1) Vyplněné sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do konce ledna 2022 na adresu: 

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2022)

 

Za současné situace preferujeme spíše nekontaktní odevzdání, např. vhozením do schránky na adrese Nová Ves 70 nebo zasláním poštou na tuto adresu. Budeme tolerovat odevzdání do konce ledna 2022, aby nedocházelo k tvorbě dlouhých front při výdeji povolenek.

2) Členství musí být zaplaceno do konce února 2022 dle stanov MRS, po tomto termínu je na rybáře pohlíženo jako na nového člena a musí zaplatit zápisné 1 000 Kč. Při placení členství se nebude současně platit příspěvek na ples 50 Kč. Protože výbor na svém listopadovém zasedání rozhodl o pozastavení vybírání příspěvku na ples i v roce 2022.

3) Tradiční rybářský ples pořádaný v lednu 2022 byl zrušen. Výbor PS se rozhodl nepořádat rybářský ples.

4) Výroční členská schůze proběhne v neděli 27. února 2022 od 9:50 hodin v sále u Slavíků v Nové Vsi. Po výroční členské schůzi se neprodávají povolenky.

5) Rybářské závody v roce 2022 budou pořádány pro dospělé v sobotu 4. června 2022, cena místenek 200 Kč, pro mládež 5. června na revíru Jihlava 5M zdarma.

 

  • Podzimní závod v lovu ryb na Cortině pro mládež bude pořádán 2. září 2022. 

 

6) Členské známky a povolenky se prodávají v Alexovicích na rybochovu MRS PS Nová Ves v budově spolku na adrese Tovární 166/7  v následujících termínech:

Neděle 9.1.2022      10:00-12:30 Neděle 20.2.2022       10:00-12:00
Neděle 23.1.2022    10:00-12:30 Neděle 6.3.2022         10:00-12:00
Neděle 6.2.2022      10:00-12:00    

Při platbách členství se budou kontrolovat osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, telefon a e-mail.

 

Prodej povolenek bude probíhat dle aktuálních vládní opatření proti šíření Covidu 19.

  

Další místo prodeje členských známek a povolenek bude probíhat 16. prosince 2021 ve čtvrtek od 13 do 15 hodin v budově MRS PS Nová Ves v Alexovicích na adrese Tovární 166/7. A od 6. ledna 2022 pravidelně každý čtvrtek od 13 do 15 hodin až do 3. března 2022. Po tomto termínu pouze po telefonické domluvě u Ing. Ondřeje Klímy (tel. 728 938 377). Opět za dodržování platných protiepedemiologických opatření nařízením vlády ČR. Děkujeme za pochopení.  

7) Platby:

Zápisné nový člen od 16-ti roků 1000 Kč
Zkoušky pro vydání nového RL 100 Kč
Příspěvek na ples se neplatí v roce 2022  

Bližší podmínky rybolovu (P a MP) pro rok 2022

 

MP - 15 Kč

P-10 Kč

Členství dospělí od 16.let  1300 Kč
Členství mládež do 15 roků 200 Kč
Udržovací členství 450 Kč

 

Poznámka: mládež od 16 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP platí členství jako dospělí tj. 1300 Kč.

Udržovací členství je bez nároku na vydání povolenky k lovu, pokud se člen rozhodne v průběhu roku, že by chtěl povolenku k lovu. Zaplatí navíc plné členství 1300 Kč bez nároku vrácení částky za udržovací členství.

8) Ceny povolenek :

Mimopstruhová Pstruhová Nečlenská MP/P Jihlava 5M
Roční  950 Kč  1000 Kč  5000/6000 Kč  600 Kč

Poloviční a mládež

16–18 roků, ZTP

 500 Kč  500 Kč  *  *
 Mládež do 15-ti roků  300 Kč  300 Kč  *  50 Kč
 Měsíční  650 Kč  650 Kč  3000/4000 Kč  *
 Týdenní  400 Kč  400 Kč  1000/1500 Kč  *
 Denní  150 Kč  150 Kč  400/600 Kč  *
Celorepubliková  3600 Kč  3750 Kč  *  *

 

Při požadavku člena zaslání vyřízené povolenky poštou posíláme pouze doporučeně a člen uhradí poštovní náklady v ceně 80 Kč.

Příklad nejčastější platby v roce 2022:

Dospělí člen od 19. let věku, povolenka MP

Členství 1300 Kč + MP roční 950 Kč + Bližší podmínky MP 15 Kč = 2265 Kč

 

Poloviční 16-18 let

Členství 1300 Kč + MP roční 500 Kč + Bližší podmínky MP 15 Kč = 1815 Kč

 

ZTP

Členství 1300 Kč + MP roční 500 Kč + Bližší podmínky MP 15 Kč = 1815 Kč

 

9) Přestupky

1. Řeší obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se přestupek stal.

2. Po uznání přestupku obecním úřadem dále řeší kárná komise MRS, z.s. v Brně.

11) Rybolov na Žabárně

Je celoroční, tak jako na ostatních mimopstruhových revírech.

12) Prodej vánočních kaprů  a pstruhů

V areálu rybochovu v Alexovicích ve dnech 22. prosince od 9:30 do 16:00 hodin a 23. prosince od 9:30 do 15:00. Neprodávají se členské známky a povolenky.

S pozdravem „Petrův zdar“