MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves – informace pro členy na rok 2023

Pro nové členy

Pokud se chcete stát našim členem a rybařit na revírech MRS vyplňte přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro nové členy a s fotografií (3 x 4 cm) vlastní podobizny na členský průkaz ji doneste panu Ing. Klímovi (tel. 728 938 377).

 

Termíny zkoušek na získání prvního rybářského lístku - určeno pro úplně nové členy, kteří by chtěli začít rybařit na revírech MRS. Zkoušky probíhají v Nové Vsi v pohostinství U Slavíků. Zkoušky se skládají z poznávání ryb a jejich biologie a právních předpisů upravující lov ryb na rybářských revírech. Zájemci se musí nahlásit předem p. Ing. Klímovi na tel: 728 938 377 a poskytne i doplňující informace ke zkoušce. Právní předpisy upravující lov ryb si můžete nastudovat zde. K nastudování poznávání ryb a jejich biologii doporučuji navštívit atlasy ryb na rybářských stránkách chytej.cz a mrk.cz. Dále je nutné seznámit se se stanovama MRS, kde jsou uvedeny práva a povinnosti členů MRS.

 • 2. února 2023 v 18 hodin
 • 2. března 2023 v 18 hodin
 • 4. května 2023 v 19 hodin
 • 7. září 2023 v 19 hodin
 • 7. prosince 2023 v 18 hodin

 

Pro naše členy

1) Vyplněné sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do konce ledna 2023 na adresu: 

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS pro vložení sumáře s povolenkami

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2023)

 

2) Členství musí být zaplaceno do konce února 2023 dle stanov MRS, po tomto termínu je na rybáře pohlíženo jako na nového člena a musí zaplatit zápisné 1 000 Kč. Při placení členství se nebude vybírat příspěvek na ples 50 Kč. Protože výbor na svém listopadovém zasedání rozhodl o pozastavení vybírání příspěvku na ples i v roce 2023.

3) Tradiční rybářský ples bude pořádaný 28. ledna 2023 se skupinou CARRIE v kultrurním sále v Biskoupkách. Prodej místenek na ples bude probíhat při prodeji povolenek v lednu 8. a 22. v pohostinství u Slavíků v Nové Vsi od 10 do 12:30.

4) Výroční členská schůze proběhne v neděli 26. února 2023 od 9:50 hodin v sále u Slavíků v Nové Vsi. Občerstvení zajištěno. Po výroční členské schůzi se neprodávají povolenky.

5) Rybářské závody v roce 2023 budou pořádány pro dospělé v sobotu 27. května, cena místenek 200 Kč, pro mládež 28. května na revíru Jihlava 5M zdarma.

  

6) PS pořádá zájezd do Jihlavské ZOO a hasičského muzea v sobotu 16. září 2023.

 

7) Platby členství a prodej povolenek

 • V pohostinství U Slavíků v Nové Vsi v neděli 8. a 22. ledna 2023 od 10:00-12:30
 • V budově MRS PS Nová Ves v Alexovicích na adrese Tovární 166/7:
  • Čtvrtek 15. prosince 2022 ve 13-15 hodin
  • Od 5. ledna do 2. března 2023 každý čtvrtek ve 13-15 hodin
  • Neděle 5. února 2023 v 10-12 hodin
  • Neděle 19. února 2023 v 10-12 hodin
  • Neděle 5. března 2023 v 10-12 hodin

Při platbách členství se budou kontrolovat osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, telefon a e-mail.

Po těchto výše uvedených termínech pouze po telefonické domluvě u Ing. Ondřeje Klímy (tel. 728 938 377). 

 

8) Platby:

Zápisné nový člen od 16-ti roků 1000 Kč
Zkoušky pro vydání nového RL 100 Kč
Příspěvek na ples se neplatí v roce 2023  

Bližší podmínky rybolovu (P a MP) pro rok 2022-2023.

 

MP - 15 Kč

P-10 Kč

Členství dospělí od 16.let  1300 Kč
Členství mládež do 15 roků 200 Kč
Udržovací členství 500 Kč

 

Poznámka: mládež od 16 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP platí členství jako dospělí tj. 1300 Kč.

Udržovací členství je bez nároku na vydání povolenky k lovu, pokud se člen rozhodne v průběhu roku, že by chtěl povolenku k lovu. Zaplatí navíc plné členství 1300 Kč bez nároku vrácení částky za udržovací členství.

9) Ceny povolenek :

Mimopstruhová Pstruhová Nečlenská MP/P Jihlava 5M
Roční  1100 Kč  1100 Kč  5000/6000 Kč  700 Kč

Poloviční a mládež

16–18 roků, ZTP

 500 Kč  500 Kč  *  *
 Mládež do 15-ti roků  300 Kč  300 Kč  *  100 Kč
 Měsíční  650 Kč  650 Kč  3000/4000 Kč  *
 Týdenní  400 Kč  400 Kč  1000/1500 Kč  *
 Denní  150 Kč  150 Kč  400/600 Kč  *
Celorepubliková  4150 Kč  4350 Kč  *  *

 

Při požadavku člena zaslání vyřízené povolenky poštou posíláme pouze doporučeně a člen uhradí poštovní náklady v ceně 100 Kč.

Příklad nejčastější platby v roce 2023, pro rok 2023 se vydává dodatek k lovu a každý člen by měl mít bližší podmínky k lovu z předešlého roku:

Dospělý člen od 19. let věku, povolenka MP

Členství 1300 Kč + MP roční 1100 Kč = 2400 Kč

 

Poloviční 16-18 let a ZTP

Členství 1300 Kč + MP roční 500 Kč = 1800 Kč

 

10) Přestupky

1. Řeší obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se přestupek stal.

2. Po uznání přestupku obecním úřadem dále řeší kárná komise MRS, z.s. v Brně.

11) Rybolov na Žabárně

Je celoroční, tak jako na ostatních mimopstruhových revírech. Neplatí svazová povolenka, spolek vydává vlastní povolenku.

12) Prodej vánočních kaprů  a pstruhů

V areálu rybochovu v Alexovicích ve dnech 22. prosince od 9:30 do 16:00 hodin a 23. prosince od 9:30 do 15:00. Neprodávají se členské známky a povolenky.

S pozdravem „Petrův zdar“