MRS, z.s. pobočný spolek Nová Ves – informace pro členy na rok 2020

Pro nové členy

Pokud se chcete stát našim členem a rybařit na revírech MRS vyplňte přihlášku, souhlas se zpracováním osobních údajů pro nové členy a s fotografií (3 x 4 cm) vlastní podobizny na členský průkaz ji doneste panu Ing. Klímovi (tel. 728 938 377).

 

Termíny školení na získání prvního rybářského lístku - určeno pro úplně nové členy, kteří by chtěli začít rybařit na revírech MRS. Školení probíhá v Nové Vsi v pohostinství U Slavíků. Zkoušky se skládají z poznávání ryb a jejich biologie a právních předpisů upravující lov ryb na rybářských revírech. Zájemci se musí nahlásit předem p. Ing. Klímovi na tel: 728 938 377 a poskytne i doplňující informace ke zkoušce. Právní předpisy upravující lov ryb si můžete nastudovat zde. K nastudování poznávání ryb a jejich biologii doporučuji navštívit atlasy ryb na rybářských stránkách chytej.cz a mrk.cz. Dále je nutné seznámit se se stanovama MRS, kde jsou uvedeny práva a povinnosti členů MRS.

  • 6. února 2020 v 18:00
  • 4. června 2020 v 19:00
  • 3. září 2020 v 19:00 
  • 3. prosince 2020 v 18:00

 

Pro naše členy

1) Sumáře a povolenky odevzdejte osobně nebo poštou nejpozději do 15. ledna 2020 na adresu: 

- Ivana Klímová, Nová Ves 70, 664 91 Ivančice, na uvedené adrese je schránka MRS

(neodevzdání v termínu je důvodem k nevydání povolenky v roce 2020)

2) Členství musí být zaplaceno do konce února 2020 dle stanov MRS, po tomto termínu je na rybáře pohlíženo jako na nového člena a musí zaplatit zápisné 1 000 Kč. Při placení členství se současně platí příspěvek na ples 50 Kč.

3) Tradiční rybářský ples se koná v sobotu 25. ledna 2020 v kulturním domě v Biskoupkách, začátek je ve 20:00 hodin, hraje „CARRIE “ ze Znojma, vstupné je 50 Kč + slosovatelná místenka dalších 70 Kč. Předprodej vstupenek je při prodeji povolenek. Vstupenky je možné vyměnit za místenky při prodeji povolenek v pohostinství U Slavíků. Autobusová doprava tam i zpět je zajištěna.

4) Výroční členská schůze proběhne v neděli 23. února 2020 od 9:50 hodin v sále u Slavíků v Nové Vsi. Po výroční členské schůzi se neprodávají povolenky.

5) Rybářské závody v roce 2020 budou pořádány pro dospělé v sobotu 5. září, cena místenek 200 Kč, pro mládež 6. září na revíru Jihlava 5M zdarma 

 

6) Členské známky a povolenky se prodávají v Nové Vsi od 10 do 12 hodin, pro dospělé i pro mládež v sále u Slavíků v následujících termínech:

Neděle 5.1.2020 Neděle 2.2.2020
Neděle 19.1.2020 Neděle 16.2.2020
  Neděle 1.3.2020

Při platbách členství se budou kontrolovat osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození, telefon a e-mail.

Další místo prodeje členských známek a povolenek je od 12. prosince (kromě 26.12.2019 - vánoční svátek) do 5. března každý čtvrtek od 13 do 15 hodin v budově MRS PS Nová Ves v Alexovicích na adrese Tovární 166/7. Při požadavku na prodej povolenek a členství mimo uvedené termíny a po 5. březnu pouze po telefonické domluvě u Ing. Ondřeje Klímy (tel. 728 938 377).

7) Platby:

Zápisné nový člen od 16-ti roků 1000 Kč
Přezkoušení pro vydání nového RL 100 Kč
Příspěvek na ples 50 Kč
Bližší podmínky rybolovu (P a MP)

MP - 15 Kč

P-10 Kč

Členství dospělí od 16.let  1250 Kč
Členství mládež do 15 roků 200 Kč
Udržovací členství 450 Kč

 

Poznámka: mládež od 16 let a držitelé průkazu ZTP a ZTTP platí členství jako dospělí tj. 1250 Kč.

Udržovací členství je bez nároku na vydání povolenky k lovu, pokud se člen rozhodne v průběhu roku, že by chtěl povolenku k lovu. Zaplatí navíc plné členství 1250 Kč bez nároku vrácení částky za udržovací členství.

8) Ceny povolenek :

Mimopstruhová Pstruhová Nečlenská MP/P Jihlava 5M
Roční  950 Kč  1000 Kč  5000/6000 Kč  600 Kč

Poloviční a mládež

16–18 roků, ZTP

 500 Kč  500 Kč  *  *
 Mládež do 15-ti roků  300 Kč  300 Kč  *  50 Kč
 Měsíční  650 Kč  650 Kč  3000/4000 Kč  *
 Týdenní  400 Kč  400 Kč  1000/1500 Kč  *
 Denní  150 Kč  150 Kč  400/600 Kč  *
Celorepubliková  3550 Kč  3700 Kč  *  *

 

Při požadavku člena zaslání vyřízené povolenky poštou posíláme pouze doporučeně a člen uhradí poštovní náklady v ceně 50 Kč.

Příklad nejčastější platby 2020:

Dospělí člen od 19. let věku, povolenka MP

Členství 1250 Kč + příspěvek na ples 50 Kč + MP roční 950 Kč a Bližší podmínky MP 15 Kč = 2265 Kč

 

Poloviční 16-18 let

Členství 1250 Kč + MP roční 500 Kč a Bližší podmínky MP 15 Kč = 1765 Kč

 

ZTP

Členství 1250 Kč + příspěvek na ples 50 Kč + MP roční 500 Kč a Bližší podmínky MP 15 Kč = 1815 Kč

 

9) Přestupky

1. Řeší obce s rozšířenou působností v jejímž obvodu se přestupek stal.

2. Po uznání přestupku obecním úřadem dále řeší kárná komise MRS, z.s. v Brně.

11) Rybolov na Žabárně

Je celoroční, tak jako na ostatních mimopstruhových revírech.

12) Prodej vánočních kaprů  a pstruhů

V areálu rybochovu v Alexovicích ve dnech 22. prosince od 9:30 do 16:00 hodin a 23. prosince od 9:30 do 15:00. Neprodávají se členské známky a povolenky.

S pozdravem „Petrův zdar“